Soutěžícím bude při sečení zpívat ženský pěvecký sbor Karlovjanky a vystoupí také cimbálová i dechová muzika. Sečení luk na Soláni se už stává tradicí, také letošní soutěž se bude konat na Korytářově louce mezi hotelem Kooh-i-noor a Ateliérem U Hofmanů.

„Páteční program začne už v osmnáct hodin salvou z portášských ručnic, samotné sečení zahájí opět portáši, tentokrát prvním slavnostním zásekem,“ uvedla Petra Blinková, pracovnice informačního centra na Soláni. Sekáče bude při práci doprovázet hudba, vystoupí cimbálová muzika Světlinka z Hutiska-Solance, dětská dechová hudba Záhořanka z Prostřední Bečvy a z Velkých Karlovic dorazí pěvecký sbor Karlovjanky. Ty se ale budou muset obejít bez své vedoucí, která dostala od krajského hejtmana pozvání na setkání spisovatelů střední Evropy.

„Děvčata zazpívají písničky o práci, ale nebudou chybět ani halekačky a karlovské písničky o lásce,“ přiblížila vedoucí sboru Helena Mičkalová a popřála všem alespoň příznivé počasí. Na své si přijdou také gurmáni, pro něž pořadatelé chystají guláš a další občerstvení. „Program ukončí udílení medailí a cen, zatím můžu pouze prozradit, že hlavní cenou bude pohár,“ řekla Petra Blinková.