Podle ředitele Diakonie Vsetín Dana Žárského i přesto, že přetrvává nedostatek ochranných pomůcek a chybí jasné informace z úrovně státu a kraje. Pandemie koronaviru je podle něj příležitostí poučit se a také šancí dát vedle hasičů, zdravotníků či policistů patřičnou důležitost také zabezpečení sociálních služeb. O tom, jak se pracovníci Diakonie Vsetín vypořádávají s nelehkou situací zapříčiněnou výskytem nového koronaviru, co jim jejich práci neusnadňuje, ale rovněž o tom, co určitou temnost současnosti rozjasňuje, mluvil Dan Žárský v rozhovoru pro Deník.

Nelehká doba nesporně vyžaduje mimořádná opatření, přináší různá omezení. Jaká je v tomto směru situace v zařízeních spravovaných Diakonií Vsetín?

Rozhodně není nijak růžová. Ale díky úsilí a pochopení toho všeho, co se nyní děje, ze strany našich zaměstnanců, ji zatím zvládáme. Aktuálně se nám však začíná projevovat nedostatek personálu. Řada maminek totiž musela zůstat doma s dětmi. A máme také několik lidí v pracovní neschopnosti. Proto přistupujeme k přesunům části pracovníků z jejich pozic a ti tak nyní například vypomáhají v kuchyni, prádelně, nebo fungují jako pečovatelky. Rozhodli jsme se také o přerušení části menších služeb. Tito pracovníci pomáhají přímo v našich domovech, nebo hlídají děti svých kolegů. Stále narážíme také na nedostatek ochranných pomůcek. Trápí nás rovněž fakt, že dosud není vyjasněna způsob financování pracovníků v uzavřených službách. To nám na klidu nepřidává.

O kolik lidí v současné době Diakonie Vsetín pečuje?

Kapacita našich domovů, včetně odlehčovacích pobytových služeb, je celkem jedenadevadesát seniorů. O další desítky seniorů pečujeme prostřednictvím služby Domácí péče, terénní odlehčovací služby Nabersil a mobilního hospice Devětsil. Každý den péči zajišťuje přibližně čtyřicet pět pracovníků. Většina z nich v nepřetržitém provozu.

Jízda králů v Kunovicích. Ilustrační foto.
Nad jízdami králů se stahují černá mračna. Kunovickou odložili o rok

Provozujete všechna vaše zařízení, nebo bylo nutné přistoupit k uzavření některého z nich?

Na základě vládního nařízení byla pozastavena činnost denního stacionáře Zahrada, sociálně aktivizačních služby Mozaika, nízkoprahového klubu Rubikon a předškolní přípravy Pramínek.

Popište, prosím, první hodiny a dny, když by byla vyhlášena karanténa a přijata omezující opatření?

Na takovou situaci se maximálně připravujeme. Máme zpracované krizové plány a další nezbytné dokumenty napomáhající při řešení nesnadných či mimořádných situací. Je zřejmé, že pokud takový stav nastane, musíme v mnohém improvizovat. Klíčové však je a vždy bude udržet funkční personál. To znamená maximálně zamezit vzájemnému kontaktu pracovníků z jednotlivých směn, aby se eliminovalo nakažení více pracovníků. Nicméně, připraveni na všechno být nemůžete.

Práce se seniory má svá specifika. Jak je tomu nyní? Situace dává zabrat po psychické stránce v podstatě všem, ne tak lidem s různými neduhy. Co děláte pro to, aby senioři, o něž pečujete, tento náročný čas zvládali?

S ohledem na vládní opatření máme poměrně omezené možnosti. Proto naši lidé, kteří připravují aktivizační programy, pracují s klienty pouze individuálně. Dočasně jsme tak museli ustoupit od společných aktivit. Zvláště zatěžující je skutečnost, že domovy nemohou navštěvovat jejich rodinní příslušníci. Tento fakt lze nahradit jen velmi obtížně. Přesto všechno se ukazuje, že i s tímto se zatím vypořádáváme.

Jednadvacetiletý rodák z Oznice na Valašsku Daniel Klvaňa drží český i světový rekord.
Rekordy i medaile jsou krásné, tým je ale nejvíc, ví elitní hasič Klvaňa

Celou republikou hýbe obrovská solidarita a ochota pomáhat. Platí to rovněž pro vsetínskou Diakonii? Setkáváte se i vy s tímto fenoménem doby?

Ano. Moc děkujeme všem, kdo se ochotně zapojili do šití roušek, ale i těm, kteří nám v této pro všechny nelehké době pomáhají finančně. Vážíme si rovněž děkovných e-mailů, které za dané situace pomáhají a hřejí dvojnásob.

Poděkování za pomoc si zaslouží všichni, kteří takzvaně přikládají ruce k dílu. Přesto, nebo právě proto… Je tu někdo, kdo si zaslouží v tomto směru vaši mimořádnou pozornost?

Z mého pohledu si velmi vážím nabídky těch, je třeba říci ne mnoha, kteří avizují, že i v případě karantény na našich domovech, jsou ochotni zapojit se do péče o seniory. To jsou praví hrdinové dnešní doby.

Existuje něco, čeho se vašim zařízením nedostává? Co v těchto dnech nejvíce potřebujete?

Nedostává se nám ochranných pomůcek. A rovněž jasných informací z úrovně státu a kraje. Včetně krizové podpory, informace o zúřadování přesunu pracovníků z uzavřených služeb na jiné pozice, o přístupu k výpadku plnění ukazatelů uzavřených služeb a garance financování, včetně výpadků služeb a vícenákladů.

Buďme optimisté a věřme, že nepříjemnosti těchto dnů nebudou trvat dlouho a život se brzy vrátí do normálních kolejí. Pak dojde na bilancování. Vnímáte už nyní nějaký problém, jenž bude potřeba z pohledu státu a celé společnosti ve vztahu k zařízením pečujícím o seniory řešit a vyřešit?

V těchto dnech vychází najevo co je opravdu potřeba, co se nedá zavřít, zrušit, odložit. Naše společnost by měla, poučena z této krize, dát patřičnou důležitost vedle zdravotnictví, policie, hasičů také zabezpečení sociálních služeb. Jak co do finančního ohodnocení a zabezpečení, tak do společenské důležitosti těchto pracovních pozic.

Je ještě něco co byste chtěl zmínit?

Přes komplikovanou situaci se nám daří udržet provoz, který možná na první pohled je tak trochu vzdálen našemu hlavnímu poslání. Ale je to opravdu jenom na oko. Například to, že v těchto dnech dokončujeme stavbu terasy domova Vyhlídka. Ta měla původně vzniknout již při výstavbě domova, která byla dokončena před necelými dvěma lety. Avšak s ohledem na nedostatek financí, náklady převyšují jeden milion korun, jsme celý svůj záměr tehdy realizovat nemohli. Díky dárcům došlo na terasu až nyní.

Chcete přispět na projekt terasy pro obyvatele Domova Vyhlídka?
Na pokrytí všech nákladů souvisejících s vybudováním terasy, která zvýší komfort obyvatel Domova Vyhlídka, však ještě chybí v řádech statisíce korun. Zájemci, kteří se rozhodnou projekt Diakonie Vsetín finančně podpořit, mohou své příspěvky zasílat na účet číslo 208149648/0300, specifický symbol 2001. Všem, kteří se pomoci rozhodnou, Diakonie Vsetín předem děkuje.