Odtud se vydá do dalších míst, mimo jiné do Zlína. V jednání je i zastavení ve Vsetíně, kde vznikla část vystavovaných fotografií.

Na jednom ze snímků je při péči o pacientku i staniční sestra chirurgického oddělení Vsetínské nemocnice Elena Vaculíková.

„Výstavu vnímám jako jednu z možností, aby se naše profese dostala do povědomí, abychom oslovili veřejnost, zájemce o studium. Je krásné, že se do projektu zapojil právě významný český fotograf Jindřich Štreit a že naše nemocnice jedním z míst, kde se fotografovalo,“ těší Elenu Vaculíkovou.

Pro potřeby výstavy vzniklo více než čtyři tisíce snímků. Pro expozici samotnou vybrali pořadatelé čtyřiadvacet fotografií. Ze Vsetínské nemocnice je sedm z nich.

„Sestry jsou ženy, matky, manželky, které kombinují a zvládají náročné povolání s řadou dalších povinností a starostí. Přesto je na jejich tvářích úsměv, laskavost, pochopení. Panu profesorovi se to podařilo krásně zachytit a vystihnout,“ uvedla ředitelka Vsetínské nemocnice Věra Prousková.

Vernisáže v Olomouci se zúčastnila řada hostů, přijela hlavní sestra ČR Alice Strnadová, prezidentka Spolku vysokoškolsky vzdělaných sester Jana Maňhalová, děkan Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci profesor Martin Procházka či ředitelé nemocnic, kde se fotografovalo: profesor Roman Havlík z Fakultní nemocnice Olomouc, Katarína Bučková z Nemocnice Šternberk a citovaná ředitelka Vsetínské nemocnice Věra Prousková.

Výstava inicioval Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Je hlavní akcí české účasti v mezinárodní kampani Nursing Now.

Celosvětový projekt Mezinárodní rady sester (The International Council of Nurses) a Světové zdravotnické organizace (World Health Organization) má zviditelnit význam sester a přínos pro společnost, podpořit jejich vliv. Z Olomouce výstava zamíří například do Ostravy, Zlína, Českých Budějovic, Hradce Králové, Ústí nad Labem a Prahy.