„Naši strážníci denně pracují s rizikovými skupinami lidí, mezi kterými se mohou šířit nejrůznější nákazy, proto jsme přivítali možnost eliminovat případné obtíže,“ ocenil ředitel vsetínských strážníků Patrik Pecina.

Díky eliminaci bakterií se odstraní i nepříjemné pachy v interiérech aut. Přidanou hodnotou je i skutečnost, že se ošetřené plochy velmi dobře udržují čisté, protože odpuzují mastnoty a nečistoty.

Nanotitanový nástřik funguje na všechny mikroorganismy a dokáže dlouhodobě výrazně snížit bakteriální znečištění interiérů až o osmdesát procent. Dodavatel garantuje účinnost nejméně po dobu dvou let.

Samotná aplikace pracovníky odborné firmy trvá asi devět minut a bezprostředně po ní mohou strážníci auto používat.

"Ihned po ošetření interiéru vozu se spustí oxidační procesy, kdy jsou mikroorganismy při kontaktu s ošetřenými plochami ihned degradovány. Toto vše se děje neustále v interakci se světlem čtyřiadvacet hodin denně,“ uvedl Jaromír Hanačík z firmy NanoZone.