Posláním komunitní sestry bude především slaďovat sociální služby poskytované starším lidem. Valašské Meziříčí a jeho mikroregion se v případě naplnění představ stanou prvními v republice, kde k něčemu takovému přistoupí.

Myšlenka se setkává s pochopením u odborníků na stáří. Vítají ji také obyvatelé regionu. „Jde o rozumnou věc. V oblasti sociální péče je někdy tak trochu chaos. Lidé ztrácí přehled o tom, co která organizace vlastně poskytuje a podobně," vyjádřil se Antonín Tománek z Valašského Meziříčí.

Jeho názor potvrdila ředitelka valašskomeziříč­ského střediska Diakonie ČCE Zdislava Odstrčilová.

„V našem městě máme vcelku bohatou síť služeb pro seniory. Chybí ale koordinace. O soulad se podle nás postará právě komunitní sestra," řekla Zdislava Odstrčilová.

Zřízení funkce komunitní sestry je také proto na spadnutí.

„Měla by mít přehled o poptávce a nabídce sociálních služeb v celém mikroregionu i schopnost poskytnout na základě vzdělání odbornou péči," dodala ředitelka.

Myšlence je valašskomeziříčská radnice nakloněna. „Budeme ale ještě o konkrétní podobě diskutovat," vyjádřil se valašskomeziříčský místostarosta Josef Vrátník (BEZPP).

Pokud ke vzniku nové pozice na úřadu dojde, bude komunitní sestra zprvu v Diakonii ČCE nebo v Charitě. „Nelze ale vyloučit, že později se stane pracovnicí odboru sociálních věcí radnice," dodal Josef Vrátník.

Ve Vsetíně o takovém způsobu koordinace poskytovaných sociálních služeb zatím neuvažují.

„Nápad to však rozhodně není špatný," řekla vsetínská místostarostka Simona Hlaváčová.

Vsetín má svoji koncepci. „Přesto není vyloučeno, že v budoucnu na stejný způsob, jaký se připravují uplatňovat ve Valašském Meziříčí, přistoupíme také," dodala vsetínská místostarostka.

V České republice podobný koordinátor prozatím v žádném městě neexistuje.