Učitelé a rodiče ze Základní školy Žerotínova, kterou radní doporučili postupně sloučit se školou v Šafaříkově ulici, zpracovali vlastní způsob řešení.

„Navrhujeme, aby město jako zřizovatel neomezovalo počet tříd jednotlivých škol, ale pouze nařídilo striktní dodržení maximálních stavebních kapacit jednotlivých objektů,“ informovali autoři nové varianty.

Tento krok by podle nich zaručil efektivnější využívání učeben s ohledem na potřeby vzdělávacích programů. „Zřizovatel by určil normativ na žáka, který bude vypočten podle velikosti a naplněnosti dané školy,“ požadují předkladatelé.

Nový návrh upravuje variantu, obsaženou v koncepci školství. Tento dokument radním v září předložila vedoucí odboru školství, kultury a sportu městského úřadu v reakci na dlouhodobý pokles počtu žáků. Původní varianta předpokládá zachování škol, omezení jejich kapacit a následné využití pro další školní a mimoškolní aktivity.

Ktomuto řešení se přiklonil výbor školství. „Následující dva až tři roky nám ukáží, ve které škole došlo k největšímu úbytku žáků,“ řekl předseda tohoto poradního orgánu Zdeněk Petroš.