„Oprava zatékající střechy Základní školy Žerotínova je už hotova,“ informoval stavební technik městského úřadu Vítězslav Zachrdla. V ostatních školských zařízeních se pilně pracuje. Výjimkou není ani největší škola ve městě, působící na Křižné ulici. Po loňské rekonstrukci střech několika pavilonů tam probíhá zateplení fasád a výměna oken.

V mateřské škole na téže ulici pokračuje celková rekonstrukce vnějšího obvodového pláště. „Bortily se tam nechvalně známé boletické panely,“ připomněla vedoucí odboru školství, kultury a sportu Hana Skácalová. Některé akce skončí až po prvním září. „Začátek školního roku by to ale ovlivnit nemělo. Přesto se budeme snažit, aby firmy dokončily svou práci co nejdříve,“ ujistil Vítězslav Zachrdla.

„Do stavebních úprav letos radnice vloží zhruba 17,5 milionu korun. Polovinu této částky pokryje stát. Nejnákladnější bude zateplení fasád a výměna oken v Základní škole Křižná – z investice v hodnotě devíti a půl milionu korun připadne šest milionů na státní dotaci. „Finanční podpora jiných subjektů má pro město, jež se potýká s dlouhodobě napjatým rozpočtem, značný význam. Radnice se proto hodlá ucházet o státní nebo evropské dotace na opravu školních budov také v příštích letech,“ vysvětlil mluvčí meziříčské radnice Josef Beneš.

„V současné době probíhá projektová příprava sedmi akcí. Kromě další etapy opravy Základní školy Křižná jsou to například rekonstrukce kuchyně Mateřské školy Vyhlídka, sportovního areálu Základní školy Vyhlídka či zateplení fasády Základní školy Masarykova,“ potvrdila Valašskému deníku meziříčská místostarostka Dagmar Lacinová.