Modernizace učeben je ve Vsetíně prováděna v souladu s projektem Člověk a příroda – učebny. Změn se dočkají zejména učebny matematiky, fyziky, chemie a přírodopisu. „Je to jenom dobře. Učit moderní vědy v zastaralých učebnách nebylo to nejlepší. Trpěli tím zejména žáci. Samozřejmě ale také kantoři," pověděla včera Valašskému deníku učitelka Základní školy Vsetín-Trávníky Lenka Michálková.

Zmiňovaný projekt se dotýká rovněž základních škol ve vsetínských sídlištích Sychrov, Luh, Ohrada a Rokytnice. Rokytnická škola jde však jiným směrem. Vzniká tu nová učebna v přístavku jednoho z pavilonů. „Vznikne tu vlastně přírodovědná laboratoř. Vybavená moderními přístroji. Počítači, mikroskopy a dalšími laboratorními pomůckami. Z učebny mohou žáci vycházet do školní zahrady a získávat tu potřebný materiál k bádání," vyjádřil se ředitel školy Petr Chytil.

S ohledem na rozsáhlejší záměr však nebudou mít děti ze školy v Rokytnici laboratoř k dispozici už po prázdninách. „Práce už sice začaly. Předpokládáme však, že laboratoř by mohla škola dostat až koncem roku. Snad pod vánoční stromek," dodal ředitel.

Řemeslníci do učeben ve zbývajících školách vstoupí až s příchodem prázdnin. Předání do užívání je naplánováno na jejich konec. V základních školách Ohrada a Sychrov vznikne nová učebna fyziky a chemie a ve škole v Luhu laboratoře fyziky a chemie.

Celkové náklady na realizaci projektu Člověk a příroda – učebny jsou vyčísleny na 4,5 milionu korun. Vsetínské radnici se podařilo uspět s žádostí o finanční pomoc z Regionálního operačního programu Střední Morava. Dotace pokryje 85% nákladů. „Cílem projektu je zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů, především matematiky, fyziky, chemie a přírodopisu. V některých školách totiž byly odborné učebny zařízeny už při jejich otevření. Neodpovídají tak trendům moderní výuky," vyjádřil se pro Deník vsetínský místostarosta Petr Kořenek.