Jednu ze čtyř možných variant navrhovaných radními budou dnes odpoledne projednávat meziříčští zastupitelé. Za zachování všech škol ve městě bez ohledu na jejich ztrátovost se vyslovila v anketě také polovina ze sedmi set šedesáti občanů města, kteří se zúčastnili průzkumu organizovaného městským úřadem. Vlnu nevole v Meziříčí vyvolalo navrhované řešení utlumit a zrušit Žerotínku hlavně u rodičů dětí, které do školy docházejí.

„Na školemámsyna v sedmé třídě a přechod na jinou školu v tomhle věku by pro něj nebyl vhodný. Druhý syn zatím navštěvuje speciální školu pro sluchově postižené a plánuji pro něj přestup v příštím roce na Žerotínku, kde, jak jsem zjistila, jsou skvělí učitelé, podmínky pro logopedickou péči a další aktivity,“ protestuje matka Eva Bašková.

S možným zrušením školy nesouhlasí ani Hana Hynková. „Na srdci mám stále jednu jedinou otázku: Kdo má o tuto základní školu tak eminentní zájem, že radní jsou ochotni udělat cokoliv, aby ji získali?“, uvedla.

Radnice se s protesty rodičů nesetkává poprvé. Podobné problémy nastaly před časem také při rušení Základní školy Zdeňka Fibicha. Představitelé města navíc tehdy slibovali, že tato škola bude poslední zrušenou školou v rámci optimalizace školství ve městě.

Dnes zastupitelé chtějí rušit další. „Pokud se rozhodnou pro sloučení škol Žerotínova a Šafaříkova, jedna z nich skutečně zanikne,“ potvrdila obavy rodičů místostarostka Dagmar Lacinová s tím, že projednávání optimalizace škol by mělo začít ve čtrnáct hodin.

„Chceme tak umožnit účast zaměstnanců školy a rodičů na jednání,“ vysvětlila místostarostka. Možného střetu zájmů se chce na dnešním zasedání vyvarovat ředitel školy a zároveň městský zastupitel Milan Kardoš.

„Coby ředitel zastávám stejné stanovisko jako ředitelé ostatních škol ve městě, tedy zachovat všechny školy včetně malých v místních částech, byť by je bylo nutné dotovat. Pokud by se rozhodování mělo týkat jenom uvedených dvou škol, zdržím se hlasování, abych nebyl podezříván, že se snažím ovlinit rozhodování,“ vysvětlil ředitel.

Na obranu své školy se chystají i členové školní rady a rodiče školáků, kteří se chtějí jednání zastupitelstva zúčastnit. „Námi navrhovanou pátou variantu s největší pravděpodobností stáhneme. Nechystáme ani žádné transparenty a zneužít nehodláme ani děti. Věříme pouze, že jejich rodiče podpoří na zastupitelstvu svojí účastí neslučování naší školy se Šafařkou,“ konstatoval předseda školské rady Milan Knápek.