Uspořádali jsme „Běh kolem Mateřské školy Vsetín Benátky,“ uvedla ředitelka MŠ, Mgr. Alena Mitášová. Ve středu 24. října 2007 se již od devíti hodin na zahradě MŠ začali postupně shromaždovat malí závodníci ze všech vsetínských mateřských škol se startovními čísly.

Nelítostný boj


Po startu děti vyběhly k označenému cíli. Časoměřič měřil, diváci z řad rodičů statečně povzbuzovali, atmosféra byla jako při atletických závodech na opravdové olympiádě. Všichni závodníci, ve věku od 3 do 7let, se snažili, seč jim síly stačily.

Po doběhnutí probíhalo vyhlášení na pomyslných stupních vítězů. Všichni doběhli, a tak se rozdávaly jen zlaté medaile, diplomy i sladké občerstvení, které napekly paní kuchařky s kolektivem školy.

Dětem oči při závodu jen zářily, a tak se zrodil nápad, vytvořit z tohoto dětského běhu tradici. Letos se na start postavilo 204 předškolních dětí a 24 paní učitelek, které nejen, že mají doma svoji většinou první medaili, ale také ví, že pohyb může být i zábava.

Už teď se těšíme na setkání s vámi při 2.ročníku „Běhu kolem Mateřské školy Vsetín, Benátky.“ Poděkování patří všem zaměstnancům Mateřské školy Vsetín Benátky, kteří všechno zorganizovali, rodičům dětí z této mateřské školy, kteří nám pomáhali v den běhu a strážníkům Městské policie Vsetín, kteří nám pomohli zajistit bezpečnost při akci.