Kdyby ale neuspěli u opravných zkoušek, museli by opakovat ročník a rozloučit se tak se svými bývalými spolužáky. Podle údajů Ústavu pro informace ve vzdělávání muselo vloni v září na základních školách usednout znovu do stejné třídy více než šest tisíc dětí. Je to ale zároveň číslo, které znamená pokles podílu propadlých dětí. „Letos absolvoval opravnou zkoušky pouze jeden žák osmé třídy, a to z anglického jazyka. Uspěl při nich a postoupil do dalšího ročníku,“ uvedl ředitel Základní školy Zubří Stanislav Petružela.

V zuberské škole působí šestým rokem jako ředitel a podle jeho slov jsou případy reparátů spíše výjimečné. „U nás jsme neměli ani jednoho takového žáka jak letos, tak ani v loňském roce. Děti se ve škole snažily,“ potvrdil Pavel Čučka, ředitel ZŠ Loučka. Pokud však k tomuto případu dojde, znamená to podle jeho slov během prázdnin nápor nejen na školáka a rodiče, ale i na kantory. „Možná je to pro nás stresující víc než pro děti,“ poznamenal ředitel.

Obdobné zkušenosti má také ředitel meziříčské Základní školy Šafaříkova, který učí školáky už téměř čtyřicet let „Děti jsou stále stejné, ale mají více volnosti. Bohužel tak ale ve vztahu ke škole a kantorům přejímají často nelichotivé poznámky na jejich účet. Kdybych vypustil z úst slova, která dnes od žáků někdy slyšíme na adresu učitelů, tata by mě zabil,“ posteskl si pedagog.

Na meziříčské Základní škole Šafaříkova letos absolvovali opravné zkoušky pouze dva školáci. „Obě děti ji zvládly, jedno z nich ze zeměpisu a druhé z chemie,“ doplnil Jiří Hruška. Podle psycholožky Zdeňky Baraníkové je důležitý stálý dohled rodičů na přípravu dětí. „Pokud musí opravnou zkoušku absolvovat ty, kterým se rodiče nevěnují dostatečně ve školním roce, těžko pak ale vše doženou o prázdninách,“ uvedla psycholožka.