Jako jedni z prvních ve Zlínském kraji mají tuto příležitost lidé ve Vsetíně. Takzvaná semínkovna vzniká ve zdejší Základní škole Rokytnice.

Služba je založená na stejném principu jako například zmíněná knihovna. Jen výpůjční doba je delší. Vzhledem k vegetační době rostlin třeba až dva roky.

Osivo je zdarma

Cílem semínkovny je podpora svobodného sdílení osiva, semínkaření a přírodního zahradničení. „Osivo v ní uložené je k dispozici zdarma a pro všechny. Myšlenka vznikla původně ve Francii jako reakce na vzrůstající podíl geneticky unifikovaného a často hybridního osiva, které produkuje semenářský průmysl," přiblížil zástupce ředitele rokytnické základní školy Hynek Hromada.

Upozornil, že mezi komerčně nabízenými produkty pomalu mizí původní odrůdy hospodářsky využívaných rostlin, které si v konkrétních regionech množili lidé po celá staletí.

Vloni to začalo

V České republice se semínkovny začaly objevovat od loňského roku. Ve Zlínském kraji dosud chyběla. „A my již několik let v naší školní přírodní zahradě pěstujeme bylinky, koření, zeleninu, ovoce, květiny, ve sbírce máme i původní odrůdy obilnin a dalších rostlin tradičně pěstovaných na Valašsku. Velkou většinu z nich sami množíme z vlastního osiva, které rádi nabídneme veřejnosti," vysvětlil zapojení rokytnické školy Hromada.

Věří, že se připojí dobrovolníci, kteří do vsetínské semínkovny věnují semena dalších zajímavých tradičních rostlin a nabídku rozšíří.

„Objevujme společně dobře adaptované místní odrůdy a sdílejme je," vyzval Hromada.

Dodal, že má-li někdo o semínka ze semínkovny ZŠ Rokytnice, nebo naopak do ní chce věnovat tradiční odrůdy z Valašska či semínka rostlin, které již léta doma pěstuje a sám množí, může kontaktovat pracovníky školy přímo nebo na e-mailu seminkovnavsetin@centrum.cz.

V České republice v současné době funguje už bezmála třicet semínkoven. Ve Zlínském kraji kromě Vsetína už také v knihovně v Kroměříži.

Návrat k tradici

Jedna z vůbec prvních občanských semenných bank u nás vznikla vloni v září na půdě knihovny České botanické společnosti v Benátské ulici v Praze.

„Semínkovny jsou svobodným, ekonomickým i ekologickým gestem a zároveň návratem k praktikám našich předků," popsala už dříve Klára Hrdá, iniciátorka projektu Semínkovna.

Projekt semínkoven má svou vlastní webovou stránku na adrese https://seminkovny.wordpress.com. Zájemci se zde dozvědí, jak postupovat při zakládání nové semínkovny, zda se v jejich okolí již nějaká nenachází a další důležité informace.