Hlavním cílem přeshraničního projektu nazvaného Květnaté louky na Valašsku a v Kysucích je zachování a obnova tradičních rysů krajiny na česko-slovenském pomezí a také podpora environmentální výchovy u školáků.

„Právě proto se do něj zapojilo všech pět námi zřizovaných základních škol a také dvojice škol z Čadce. Děti jsou totiž budoucími nositeli tradičních hodnot valašského i kysuckého regionu, k nimž jednoznačně patří také typické rozkvetlé louky. Protože ve městech prakticky vymizely, rozhodli jsme se uskutečnit tento projekt a prozářit naše ulice,“ vysvětlila místostarostka Valašského Meziříčí Yvona Wojaczková.

Grafické znázornění budoucí Palačovské spojky.
Příprava stavby Palačovské spojky začne ještě letos, ŘSD vypsalo potřebný tendr

Zahradnictví společnosti Městské lesy a zeleň Valašské Meziříčí pro školáky z Valmezu a Čadce uspořádalo workshop zaměřený na výsadbu, péči a rozvoj květnatých luk. Děti se mimo jiné dozvěděly, že každá taková louka nejen lahodí oku, ale je velmi důležitá pro život hmyzu či zadržování vody v půdě.

„Společně jsme pak v ulici Vodní pod zámkem Žerotínů jednu takovou louku s typicky valašskou směsí rostlin vysadili,“ řekla Wojaczková.

Nově osazený prostor ještě doplní informační tabule a tematicky zaměřený herní prvek. Květnaté louky vzniknou také v areálech všech sedmi zapojených škol.