Domeček spravuje ve Valašském Meziříčí dětské dopravní hřiště. Program na něm byl primárně určený školákům z 3. až 5. tříd.

„Pro žáky druhého stupně jsme měli přímo ve škole přichystanou tematickou výuku tradičních předmětů. Například matematiku nebo fyziku měli proloženu obsahem zaměřeným na bezpečnost v dopravě,“ doplnil David Holec, ředitel SVČ Domeček.

Projekt Týden s BESIPem má za sebou v Meziříčí už dva úspěšné ročníky, jichž se v letech 2022 a 2023 zúčastnili žáci ZŠ Žerotínova a ZŠ Šafaříkova.

Řezbář v osadě Úlfdaly, kterou v Liptále založila historická družina Jagari. Archivní foto.
V amfiteátru v Liptále ožije středověk, družina Jagāri pořádá den řemesel

„Letos přišla řada na ZŠ Křižná,“ konstatoval místostarosta města Petr Nachtmann s tím, že cílem radnice je podpořit výuku bezpečnosti v silničním provozu v co nejširším měřítku.

„Podařilo se to díky zapojení velkého množství organizací a odborníků včetně našeho Střediska volného času Domeček,“ dodal Nachtmann.

Výuku přímo na dopravním hřišti si přišel prohlédnout spolu s místostarostkou Yvonou Wojaczkovou.

„Jsem ráda, že se během Týdne s BESIPem školákům věnují lektoři z Domečku, také naše městská policie, děvčata z valašskomeziříčské pobočky Českého červeného kříže nebo zástupci Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje,“ ocenila Wojaczková.