„Postupně se při nich vystřídají páťáci celkem ze třinácti tříd všech základních škol ve Vsetíně,“ prozradil Ondřej Sláma ze Společnosti pro komunitní práci. Podle něj soutěž navazuje na znalosti, které si děti odnesly z dopravní výchovy, vyučované ve čtvrté třídě.

Soutěž má tři části. Tou první je písemný test, který prověří teoretické znalosti malých účastníků provozu. Druhou částí je jízda na kole v simulovaném provozu přímo na dopravním hřišti. „To je část, která je pro děti nejdůležitější, protože se nejvíce přibližuje denní praxi. Tady si ověří, zda dokážou správně poznat jednotlivé dopravní značky a zda se jimi umí řídit,“ uvedla vsetínská policejní mluvčí Ludmila Brousilová.

Poslední částí soutěže je jízda zručnosti přes osm různých překážek. Malí cyklisté si při ní vyzkoušejí například kličkování či jízdu jen s jednou rukou na řídítkách.

Pět nejlepších žáků z každé třídy odměňují pořadatelé praktickými dárky, které využijí zejména právě při jízdě na kole. Mezi jinými například světly, tachometry, odrazkami či nápojovými láhvemi.

Hlavním cílem soutěže je sice přiblížit dětem dopravní předpisy zábavnou formou. Podle policejní mluvčí je však třeba brát výsledky i částečně vážně. „Ukázalo se, že děti mají v teorii i praxi stále mezery. Pořád je co zlepšovat,“ zhodnotila Brousilová.