Koná se do 20. února v budově Živého domu a je určený především žákům 8. a 9. tříd základních škola a také středoškolákům.

„Cílem programu je nejen přiblížit nejvýznamnější osobnosti regionu a jejich díla, ale i pomoci žákům a studentům pochopit sílu psaného slova jako jedinečného záznamu historie," uvedla muzejní pedagožka Kristýna Jasná.

Program školákům přiblížil regionální tvorbu devatenáctého a dvacátého století. Seznámí se s osobnostmi, jako byl Čeněk Kramoliš, Marie Podešvová, Jarmila Glazarová a mnoho dalších. Také s valašským nářečím a lidovými moudrostmi.

„Lektorkami jsou dlouholeté spolupracovnice muzea, Vanda Vrlová či Doubravka Vejmelková, vnučka známého bývalého rožnovského kronikáře pana Tvarůžka," doplnila Kristýna Jasná.

Pořad nazvaný Co ještě nevíte o valašských spisovatelích je prvním ze deseti letošních výchovně vzdělávacích programů, které pracovníci rožnovského skanzenu připravují pro děti od mateřských po střední školy, ale také pro seniory.

Na tradiční zvyky jsou zaměřené například pořady Velikonoce na Valašsku či Vánoce na dědině, pracovní a výrobní technologie přiblíží zase pořad Slabikář devatera řemesel či Barvíř modrotisku.

„Pro širokou veřejnost je určený pořad Hravá dědina – návraty do zmizelého světa dětských her. Vrací se také pořad Co vařily naše babičky a Jak Valaši chovali včely," doplnila Kristýna Jasná. Nechybí pořady zaměřené na folklor, jako je Škola mladých odzemkářů či tvůrčí dílna O valašského primáška.

Programy jsou určeny převážně pro předem objednané skupiny. Bližší informace naleznou zájemci na internetových stránkách skanzenu na adrese www.vmp.cz.