V soutěži Hlídek mladých zdravotníků se utkalo pětasedmdesát dětí

Jednou ze soutěžících byla také jedenáctiletá Veronika Andrýsová ze Základní školy Šafaříkova ve Valašském Meziříčí. „Už od října společně se třeťáky, čtvrťáky a páťáky chodím do zdravotnického kurzu, který vede naše paní učitelka z páté A,“ odhalila předsoutěžní přípravu mladá zdravotnice. „Scházíme se každou středu na jednu hodinu,“ doplnila školačka.

Za nejsložitější považovala na včerejší soutěži hned první úkol. „Bylo to opravdu těžké, hned dvě zranění na jednom stanovišti. Muselo se to velice dobře prošetřit a to se nám moc nepovedlo. Ztratili jsme proto čtyřicet bodů,“ hodnotila Veronika Andrýsová.

Ošetřovaní zraněných ji ale podle jejích slov bavilo. Chtěla by se mu věnovat i nadále. I proto by neodmítla ani studium na některé zdravotní škole. „To bych určitě ráda dělala. Také když se bude v naší škole na druhém stupni dále pokračovat ve zdravovědě a zdravotnických kurzech, určitě budu chodit taky,“ plánovala Veronika.

Mladí zdravotníci soutěžili ve dvou kategoriích. První stupeň zahrnoval děti ze třetích až pátých tříd, druhý stupeň šestou až devátou třídu. „V mladší kategorii jsme měli šest pětičlenných družstev, ve starší devět,“ uvedl Milan Sekáč ze vsetínské pobočky Červeného kříže, který soutěž pořádal.

Děti měli za úkol správně ošetřit několik různých zranění. „Vybírali jsme běžná zranění, která se mohou stát kdykoliv. Byla tu například autonehoda s účastí chodce, poranění při hře na hřišti, bodnutí hmyzem či popáleniny od pyrotechniky,“ vyjmenovala Irena Šimčíková, zdravotní sestra a školitelka v organizaci Červený kříž.