Se spolužáky a ředitelkou školy Jiřinou Chromčákovou, která se první školní den třeťáků ujala, si pak povídá o tom, jak se kdo měl o prázdninách, kam cestoval a co zajímavého viděl či zažil. Na učení dnes ještě nedojde, na to bude dost času v příštích deseti měsících školní docházky. Všichni doufají, že si ji užijí ve školních lavicích a ne distančně, jak tomu bylo dlouhé týdny v minulém školním roce…

Do základní školy v Huslenkách nastoupilo prvního září více než devět desítek dětí. Škola, u níž je označení „rodinného typu“ více než přiléhavé, vzdělává žáky v pěti samostatných třídách 1. stupně. A má také jednu přípravnou třídu, jejímž úkolem je připravit předškoláky co nejlépe na následný vstup do první třídy.

O tuto „přípravku“ byl letos velký zájem. Sešlo se devatenáct přihlášek, tedy asi o třetinu více než bylo obvyklé v předchozích letech. „Museli jsme kvůli tomu i žádat o výjimku,“ usmívá se ředitelka Jiřina Chromčáková.

ALTERNATIVNÍ PRVKY I ŘADA KROUŽKŮ

Huslenská základní škola využívá ve výuce alternativní prvky. Už od první třídy se například děti seznamují s angličtinou či genetickou metodou čtení. Matematiku ve škole učí metodou profesora Hejného, k níž se ve čtvrté a páté třídě přidávají i prvky běžné matematiky pro snazší přechod na druhý školní stupeň.

„Od září máme také posílenou výuku ICT (informační a komunikační technologie) ve čtvrté a páté třídě,“ dodává ředitelka s tím, že už vloni škola během distanční výuky pro komunikaci s žáky i rodiči naplno využívala účet G Suite a jeho službu Google Classroom.

Stejně jako v minulých letech, i letos čeká školáky také řada kroužků a adaptačních programů. Na nich škola spolupracuje například se vsetínským Střediskem volného času Alcedo či organizací Líska. Bude sem patřit třeba podzimní doučování, čtenářské kluby, klub sociálních dovedností, deskových her, komunitní setkávání, projektové dny, lyžařské kurzy či kurzy plavání. „Podařilo se nám získat dotace z Evropské unie, díky kterým je můžeme nabídnout zdarma,“ říká Jiřina Chromčáková.

Prvního září škola v Huslenkách znovu naplno ožila, dlužno ale říci, že zcela neutichla ani o prázdninách. Bezmála sedmdesát zdejších školáků se v červenci účastnilo bezplatného letního Kempu čar a kouzel.

„Děti zřejmě nejvíce kvitovaly, že spaly ve škole a zažily stezku odvahy se svíčkami. Také se jim líbilo, že mohly být v čarodějnickém oblečení. A užily si i koupaliště ve Zděchově, venkovní vyučování nebo třeba mobilní planetárium,“ ohlíží se Jiřina Chromčáková za letním programem, do jehož přípravy se zapojili všichni zaměstnanci školy.

NOVÝ ČIPOVÝ SYSTÉM I KLUBOVNA

Některé novinky chystá škola v Huslenkách i po stavební stránce. Poté, co zřizující obec Huslenky nechala rekonstruovat střechu budovy a postavit zahradní učebnu, do které si pak děti samy opravily potřebný nábytek, dojde letos na podzim také na výměnu vstupních dveří. Na stávající nelze nainstalovat nový čipový systém, který už má škola nakoupený a který přinese větší bezpečnost a umožní lepší kontrolu příchodů a odchodů dětí do a ze školní budovy.

V příštím roce je pak v plánu zbudování nové klubovny v podkroví, v níž si budou moci školáci odpočinout, zahrát fotbálek či možná ping-pong nebo si jen sednout s knihou do čtenářského koutku.