V ní není pro klasickou tabuli a křídu místo. Jejím základem je totiž počítač s videoprojektorem, audiotechnikou, televizí a internetem. „Data z této soustavy se promítají na interaktivní tabuli, na kterou učitel a žáci píší elektronickou tužkou,“ vysvětluje ředitel základní školy Jiří Papež.

Každé dítě má možnost být aktivním účastníkem vyučovací hodiny. „Získávání znalostí je zábavnější a hravější. Žákům se to moc líbí. Šetřili jsme tři roky, ale výsledek stojí za to,“ říká Papež.

„Je to něco úplně jiného, zatím s novou technikou ještě moc neumím, ale baví mě to,“ přiznává Magdaléna Balnarová ze čtvrté třídy.

Práce s interaktivní tabulí je motivační i pro pedagogy. Umožňuje připravit skutečně barvitou vyučovací hodinu. „Už to není jen suchý přednes a zápis do sešitů,“ líčí zástupkyně ředitele Zdenka Zavičáková.

Vybavení učebny stálo půl milionu korun. Vedení školy je pořídilo z úspor na platbách za energie a z fondu reprodukce investičního majetku, zbývajících osmdesát tisíc poskytla radnice.