„Velké prosklené plochy šaten a polovina oken na chodbách pavilonů byla kvůli úsporám na vytápění zazděna,“ řekl Pavel Hrtáň z odboru školství vsetínské radnice.

Nejstarší pavilon družiny u silnice do Jasenic a dvoje šatny se dočkaly také zateplení a nové fasády.

„Na ostatních pavilonech a spojovacích krčcích došlo k obnově fasád, tedy odstranění řas na severních stranách, očištění a opatření novým jednotným nátěrem. Mimo to se v jednom z pavilonů pokračovalo v rekonstrukci hygienických zařízení,“ doplnil Hrtáň.

Práce byly zahájeny o letních prázdninách a většina z nich byla dokončena do září. Venkovní a dokončovací práce dětem a učitelům nebránily ve výuce.

„Oceňuji rychlost, s jakou byla celá akce realizována. Pomohla nám k tomu také přízeň počasí a koordinace prací,“ řekl spokojeně ředitel školy Petr Kořenek. Obnova školy si vyžádala čtrnáct milionů korun.