Kvůli havarijnímu stavu na některých místech Hážovického potoka u soutoku s Rožnovskou Bečvou zahájilo vedení Povodí Moravy přípravné kroky bezprostředně po povodni.

„Ihned po vyřízení nezbytných administrativních kroků jsme zahájili opravu opevnění Hážovického potoka v místech, kde povodeň způsobila až třiceti metrové výtrže,“ popsal odstraňování povodňových škod generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Do oprav opevnění břehů se pustili pracovníci Povodí Moravy s pomocí těžké techniky. Práce na výtržích a likvidace dalších povodňových škod na Hážovickém potoce potrvají do července.

„Jedná se o dočasnou opravu. Souběžně se sanací škod probíhá příprava stavební akce, která škody způsobené povodní trvale odstraní,“ doplnil Gargulák. Škody jsou zatím vyčíslené předběžně a sahají do milionů korun.

Vytopené domy, zaplavené sklepy

Hážovický potok se v Rožnově rozlil po silných srážkách na konci května. Voda zaplavila několik domů, zatopené byly sklepy i suterén základní školy. Rozlivy ovlivnily i ucpané mostní profily a propustky. Hážovický potok v úseku mezi Rožnovem a Hutiskem zatopil několik nemovitostí i komunikace.

Všechna postižená místa už jsou podle starosty Rožnova Radima Holiše funkční.

„Uklizeno jsme měli v podstatě týden po povodni. Po této době pouze v několika málo lokalitách probíhaly opravy inženýrských sítí, jednalo se o Horečky, Tylovice a Mokré,“ přiblížil starosta.

Lidé na některých místech ještě mohou být omezení pouze špatným povrchem komunikací, které bude město postupně opravovat.

Škody na městském majetku? Až 3 milliony

Celkové škody na městském majetku radnice odhaduje na 2,5 až 3 miliony korun.

„Sčítáme škody tak, abychom byli schopní je uplatnit u pojišťovny. Připravujeme veškeré materiály, abychom mohli v září využít státní dotace na povodňové škody. Všemi dotačními tituly a prostřednictvím pojišťoven chceme tuto částku minimalizovat,“ doplnil Holiš.

Přívalová povodeň zasáhla oblast povodí Bystřičky i ve středu. V důsledku prudkého deště prudce vystoupala hladina některých vodních toků. Na přítoku do vodní nádrže Bystřička byl dosažený dokonce 3. stupeň povodňové aktivity.

Přítok do nádrže vzrostl během hodiny z 0,3 kubíků za sekundu na 25,8 kubíků za sekundu. „Vodní nádrž opět potvrdila svoji důležitost, když dokázala silný přítok transformovat na neškodný odtok deset metrů kubických za vteřinu. Tím pádem nebylo ohrožené zdraví ani majetek obyvatel žijících níže na toku,“ uzavřel mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.