Návštěvníci sklářského sympozia nazvaného GSVM 2016 si budou moci prohlédnout tvorbu v ateliérech užité malby, designu skla a průmyslového designu. Dále také práci ve vitrážových, brusičských a ryteckých dílnách či techniku fusing (česky fúzování, technika používaná pro spékání a tvarování skla za pomoci vysokých teplot – pozn. redakce).

„Ve školní ateliérové huti budou vytvářet svá umělecká díla sklářští výtvarníci z řad profesionálů i studentů vysokých škol. Akci obohatí odborné přednášky zaměřené na umění a kulturu, které povedou spisovatelka Alena Ježková, akademický sochař Zdeněk Lhotský a historička umění Kamila Valoušková," doplnila k programu ředitelka Dana Budayová.

Druhý ročník sklářského sympozia se koná v pátek a v sobotu 11. a 12. listopadu za podpory Domu zahraniční spolupráce jako Den odborných dovedností. Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská ve Valašském Meziříčí podporuje a rozvíjí sklářskou tradici na Valašsku a od roku 2009. Je součástí sítě Přidružených škol UNESCO.