Součástí projektu bude vybudování přístavby budovy školy a zastřešení jejího bočního vstupu. Nové prostory ve druhém podlaží budou sloužit pro výuku odborných předmětů, cizích jazyků a bude zde umístěn také kabinet pro vyučující odborných předmětů. Ve třetím podlaží pak vznikne ateliér pro výuku výtvarných a uměleckořemeslných předmětů.

Projekt přístavby připravuje zřizovatel školy Zlínský kraj.

„Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská ve Valašském Meziříčí je jedinou sklářskou školou na Moravě a je nositelkou tradice sklářství v regionu. Svým zaměřením je škola unikátní a díky svému vybavení poskytuje jedinečné podmínky pro vzdělávání v uměleckých a řemeslných oborech zaměřených na oblast sklářství i průmyslového designu a užité malby. Zvětšením prostor se zlepší nevyhovující podmínky, jež jsou nesrovnatelné v porovnání s jinými středními školami uměleckořemeslného zaměření v České republice,“ uvedla radní Zlínského kraje pro oblast školství a kultury Zuzana Fišerová.

Ve Vsetíně mají opět sochu komunistického novináře a spisovatele Julia Fučíka.
Fučík se vrací do Vsetína. Komunistům se sochou pomohlo rozhodnutí kraje

Z celkových předpokládaných nákladů ve výši 29,8 milionu pokryje dotace z Integrovaného operačního programu téměř 23 milionů korun. Celá přístavba by měla být dokončena nejpozději do ledna 2026.

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí vznikla v roce 1944 a do současnosti prošla mnoha proměnami, které vždy pružně navazovaly na potřeby rozvoje výroby skla v kraji. Dnes je významným centrem sklářského vzdělávání, připravuje studenty pro výkon sklářských povolání v uměleckých oborech, řemeslných a učebních oborech.

Umělecká příprava je zajišťována ve třech výtvarných ateliérech: kresba a malba, modelování skla a tvarovaného a malovaného skla. V posledních letech škola získala ocenění například v soutěžním bienále pro žáky malířských oborů středních a vyšších odborných škol s názvem Oskar Ostrava 2019, kdy obdržela čestné uznání umělecké rady SUŠ Ostrava