Kromě omezené rychlosti se totiž musí potýkat s častým pohybem dělníků a těžké stavební techniky. „Prosíme řidiče, aby byli shovívaví a trpěliví.

Nejpozději do konce listopadu bude oprava povrchu, která se týká dvou úseků mezi Vsetínem a Horní Lidčí dokončena,“ uvedl ředitel Silnic a dálnic zlínského kraje Rostislav Vacula.

Podle jeho informací se ještě do konce roku uskuteční také oprava úseků Horní Lideč-Valašské Příkazy a Valašská Polanka-Pozděchov. Tyto čtyři úseky vyjdou zhruba na osmdesát milionů korun.

„Finance byly uvolněny ze Státního fondu dopravní infrastruktury,“ upřesnil Rostislav Vacula, podle něhož se jedná o mimořádné peníze a kvůli možnosti jejich čerpání nelze s pracemi vyčkávat.