Do konce uplynulého roku bylo na prvním úseku silniceprostavěno 650milionů korun, což odpovídá polovině potřebných financí. „Vloni byly zcela dokončeno šest ze sedmi mostů a většina silničních těles,“ připomněl vsetínský místostarosta Jaromír Kudlík. Vletošním roce je prozatím vrozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury vyčleněno 320milionů. „Ale vzhledem ktomu, že celkově je na výstavbu silnic vyhrazena oproti letům minulým zhruba dvojnásobná částka, je vysoká pravděpodobnost navýšení,“ je přesvědčen místostarosta.

Podle něj by bylo ideální, kdyby se letošní rozpočet na stavbu navýšil odalších tři sta milionů, aby na dokončovací práce vroce následujícím zůstaly už jen desítky milionů. Že je posílení letošního rozpočtu stavby vysoce pravděpodobné, potvrdil isenátor Jiří Čunek, který za rychlé dokončení stavby také bojuje. „Pevně věřím, že se to podaří,“uvedl.

Vkaždém případě, zlínská správa Ředitelství silnic a dálnic, která je investorem akce, vsoučasné době dopracovává harmonogram prací na letošní rok, který již počítá svyšším objemem financí. „Letos se bude dokončovat most na Bobrkách a největší objem prostředků připadne na konstrukční vrstvy silničního tělesa,“ sdělila Drahomíra Stupárková zředitelství silnic a dálnic.

Vsoučasné době již probíhá také příprava druhé etapy stavby zJablůnky na Bystřičku vdélce 4,5kilometrů. „Máme již právoplatné územní rozhodnutí na stavbu a připravujeme výběrové řízení na zpracovatele dalších stupňů dokumentace. Čekáme jen na schválení podmínek výběrového řízení ministerstvem dopravy,“ potvrdila Drahomíra Stupárková.

„Ideální by bylo, kdyby se druhá etapa zahájila okamžitě po dokončení té první, tedy ve druhé polovině příštího roku,“ myslí si Kudlík.

Druhý úsek silnice přitom již nebude finančně tak náročný, protože na něm nebude tolik mostů. „Tato stavba by si měla vyžádat zhruba 910milionů,“ uzavřela Stupárková.