Ve vyšších polohách je uježděná vrstva sněhu krytá inertním posypem. Viditelnost místy snižuje mlha. Těmto okolnostem je potřeba přizpůsobit i styl jízdy.