V plánu od dubna následujícího roku je změna napojení silnice do místní části Velkých Karlovic Bzového na hlavní tah do Karlovic. Stavební akce si podle informací krajského úřadu vyžádá náklady přesahující čtyřicet milionů korun.

„Současná trasa silnice do Bzového je nevyhovující, a to zejména proto, že vede přes most v havarijním stavu,“ uvedl Jan Vandík z tiskového oddělení Krajského úřadu Zlínského kraje. Cesta je zároveň jedinou přístupovou komunikací do Bzového, kde se kromě rodinných domů nachází také domov pro seniory.

„Silnice navíc vede kolem areálu místní pily, kolem které panuje velký provoz. Tím pádem bývá průjezd zmíněným úsekem často nebezpečný,“ vysvětlil Koutný.

V plánu na následující dva roky je proto změna směrového vedení zmíněných dvou komunikací. Díky tomu vznikne nová křižovatka.

„Stávající havarijní most přes Vsetínskou Bečvu bude zbourán a nahrazen novým mostem na nově vedené trase. Kvůli změně směrového vedení bude vystavěn také nový most přes potok Pluskoveček,“ doplnil.

Oprava mostu i cesty do Bzového byla přitom potřebná už mnohem dříve. Jediná spojnice do domova pro seniory je již řadu měsíců v dezolátním stavu. „Cesta je opravdu v hrozném stavu. Na její opravu jsme tlačili. Problémem byly ale majetkoprávní vztahy s majitelem pily, která se silnicí sousedí,“ uvedl již před rokem tehdejší starosta Karolinky Tomáš Hořelica.

Než však začnou dělníci uskutečňovat další etapu stavebních prací, musí do konce října dokončit tu předcházející. Stavba v hodnotě 288 milionů korun začala v dubnu minulého roku a potrvá do konce října.

Z hlavních stavebních objektů je nutno v roce 2011 vybudovat okružní křižovatku směrem na Soláň.

„Dokončit se musí rozpracované mostní a silniční stavební objekty,“ řekl mluvčí Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) Vojtěch Cekota. Podle jeho slov se v první etapě stavby Nový Hrozenkov – Podťaté neobjevily žádné problémy a vše vychází podle plánu.

Přesto se lidé musí smířit s tím, že ještě několik let budou silnici vedoucí Horním Vsackem okupovat stavební stroje. Dělníci se totiž postupně budou věnovat i dalším úsekům od Velkých Karlovic až po Ústí.

Stav silnice podél Vsetínské Bečvy nelze podle ředitele (ŘSZK) Bronislava Malého zásadně zlepšit jen opakovanými opravami povrchu. „Zodpovědnější je připravit zásadní rekonstrukce jednotlivých úseků, kdy dojde také k rozšíření vozovky, přestavbě neúnosných mostů a propustů či vybudování funkčního odvodnění. Takový rozsah staveb je však časově velmi náročný,“ podotkl. Kromě toho jsou podle Malého na čas náročné i řešení desítek majetkoprávních případů na každé etapě.

„Připravované stavby jsou v objemu okolo půl miliardy korun. Z toho plyne, že ještě několik let bude tento silniční tah připomínat velké staveniště,“ dodal ředitel.