Deset kilometrů dlouhý je sice dokončený a pro cyklisty přístupný už několik měsíců, slavnostní otevření se ale až dosud kvůli platným protiepidemickým opatřením uskutečnit nemohlo.

Cyklostezka BEVLAVA je mezinárodní projekt cyklistického spojení řek Bečva, Vlára a Váh, během něhož se postupně cyklistům zpřístupňují trasy propojující několik regionů z České republiky a Slovenska.

Nyní otevřený úsek vede údolím Hornolidečska z Lužné do Ústí, kde se cyklostezka připojuje na vsetínskou část cyklostezky Bečva vedoucí do Vsetína a opačným směrem pak na Horní Vsacko.

Cyklostezku BEVLAVA po jednotlivých částech buduje volné sdružení obcí Hornolidečska, Valašského Klobucka a slovenských obcí.

Během záchranného průzkumu při revitalizaci náměstí ve Valašském Meziříčí objevili archeologové základy barokní kašny ze 17. století a část dřevěného kanálu, který z ní odváděl vodu; srpen 2021
Meziříčské náměstí vydává další poklady. Naposledy kašnu ze 17. stol

„Náklady na vybudování první etapy cyklostezky BEVLAVA, která zahrnuje i část vedoucí z Ústí do Lužné přes Valašskou Polanku, dosáhly 110 milionů korun. Terénem se musela vybudovat celá soustava lávek a propustků, překračujících vodní toky. Všechny lávky musí odolat případné stoleté vodě, a proto se při výstavbě cyklostezky musí počítat s budováním nejrůznějších nájezdů a opěrných zdí,“ popsal projektový manažer Místní akční skupiny Hornolidečsko Aleš Lahoda.

V roce 2020 se BEVLAVA stala jednou ze čtyř dálkových mezinárodních cyklotras Zlínského kraje s označením D3. Cílem je postupně vybudovat cyklostezku, kterou bude možné projet od řeky Bečvy u Vsetína přes Vlárský průsmyk k řece Váh u Trenčína.

Postupně se kolem cyklostezky počítá s vybudováním infrastruktury. V plánu jsou zde například dětská hřiště, odpočivadla nebo stanoviště pro opravu kol a dobíjení elektrokol.

Na českém území byla již dokončena i jižní část BEVLAVY – 27 kilometrů dlouhý úsek z Valašských Klobouk přes Brumov-Bylnici a Vlárský průsmyk do Nemšové na Slovensku. Pouze v úseku od obce Svatý Štěpán po státní hranici je nutné projet zhruba čtyři kilometry po silnici.

Tento úsek je vzhledem k náročnosti trasy momentálně rozdělen na dvě etapy a předpoklad realizace cyklostezky, která by symbolicky znovu propojila oba státy mezi městem Brumov -Bylnice (ČR) a obcí Horní Srní (SK), je předběžně plánován na rok 2023.