Dokonale provedené operace i lepší pooperační průběh. To vše přináší nová laparoskopická věž, kterou nyní využívají lékaři na operačních sálech valašskomeziříčské nemocnice. Zařízení umožňuje několik druhů operací a patří mezi nejmodernější svého druhu. Věž budou využívat chirurgové i lékaři z gynekologie a urologie.

Laparoskopický zákrok podstupují nejčastěji pacienti s onemocněním břicha, zejména žlučníku, žaludku, tříselných kýl, slepého či tlustého střeva.

„Ročně jej u nás podstoupí téměř šest set pacientů. Většinu tvoří operace žlučníku, tříselné kýly a operace slepého střeva,“ říká primář chirurgického oddělení Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí Aleš Bařinka.

Operace tímto přístrojem znamená pro pacienta šetrnější zákrok. Jde jen o několik krátkých řezů, které slouží pro zavedení vstupních portů pro nástroje.

Při laparoskopických operacích sledují lékaři své nástroje pouze na obrazovce, proto jsou tyto miniinvazivní operace velmi závislé na kvalitě používané techniky. Důležitý je co nejlepší obraz, který lékaři umožní dobrou orientaci.

„U laparoskopických výkonů je klíčový přenos obrazu z operovaného místa. Nové zařízení je v tomto ohledu na výborné úrovni,“ hodnotí primář Bařinka.

Laparoskopická technika operování představuje v posledním dvacetiletí významnou změnu v přechodu od klasických invazivních operačních metod k metodám miniinvazivním. Zásadní je zmenšení operačního traumatu pro pacienta.

„Laparoskopie výrazně zkracuje dobu pobytu v nemocnici. Je méně bolestivá a rány se lépe hojí, takže umožňuje větší pooperační pohodu a rychlejší rekonvalescenci. Rovněž procento zánětlivých komplikací je menší,“ míní Bařinka.

Podle staniční sestry centrálních operačních sálů Martiny Čechové je moderní vybavení nemocnic pro zvyšování kvality zdravotnické péče nepostradatelné.

„Nová video laparoskopická věž poskytuje operatérovi díky 4K rozlišení a nové inteligentní světelné jednotce maximální přehled v dutině břišní a neunikne mu ani nejmenší zdroj krvácení nebo jiné komplikace,“ říká Čechová.

Nová věž disponuje kvalitnější a modernější technikou, která umožňuje lékařům lepší diagnostiku i operační výkony. „Věž slouží k diagnostické laparoskopii napříč odbornostmi, například při problémech s neplodností nebo potížích, kdy jiná vyšetření nenašla jejich příčiny,“ uzavírá hodnocení přínosů primář chirurgické odbornosti Aleš Bařinka.