V Lidečku bijí na poplach: čelo sesouvajícího se svahu nedaleko Čertových skal se za poslední dva roky dostalo až na kritickou vzdálenost k přivaděči pitné vody. Ten přitom zásobuje více než třicet tisíc lidí.

„V první etapě bude nutné svah stabilizovat pomocí odvedení povrchových i spodních vod a podrobit ho podrobnému geofyzikálnímu průzkumu. Obávám se, že úpravy si v budoucnu vyžádají ještě značné investice,“ předvídá starosta Lidečka Vojtěch Ryza.

Svah se začal sesouvat po záplavách před deseti lety, po zimě 2006 však došlo k dalšímu pohybu.

„Nyní se čelo ujíždějící masy nachází osmnáct metrů od zmiňovaného přivaděče vody,“ upřesnil Ryza. Odstavení obyvatelstva regionů Hornolidečska, Valašskokloboucka, Slavičínska a Luhačovic od pitné vody mají zabránit preventivní kroky, které podnikla společnost VAK a.s.

„Mimo dráhu sesuvu zbudovali šachty, z nichž by se v případě porušení potrubí voda nadstavila,“ vysvětlil Vojtěch Ryza. Celá první etapa má stát 2,7 milionu korun: devadesát procent částky zaplatí Ministerstvo životního prostředí, zbytek mělo původně doplatit Lidečko.

Protože se ale jedná o problém, který se dotýká dalších regionů a obec nemá volné finanční prostředky, obrátili se zastupitelé na Krajský úřad.

„Obec Lidečko požádala letos v září Zlínský kraj o finanční pomoc při zabezpečení svahu proti sesuvu,“ potvrdila Helena Mráčková z tiskového odboru krajského úřadu.

Krajská rada podle ní navrhla zastupitelstvu ke schválení dotaci ve výši dvě stě padesát tisíc korun, o níž se rozhodne na jednání 19. prosince. Z nekontrolovaného pohybu masy hlíny a kamení mají obavy i ochránci přírody.

„Oblast se naštěstí nachází mimo chráněné území, hrozí však škoda na lesním porostu. Otálet se sanací rozhodně nedoporučujeme,“ varoval David Černoch z Českého svazu ochránců přírody.