Práce začaly už v minulém roce.

„Potřebovali jsme odvést vodovodní přivaděče do míst, kde jim nehrozí žádné nebezpečí," vysvětlil Ryza. Letos dělníci prováděli složitější úpravy s protlaky pod potokem a napojení na stávající vodovod. Z toho důvodu omezili na silnici také provoz.

Zastavit hlavní problém se ale zatím nepodařilo. „Zajistit a stabilizovat sesuv kvůli finanční náročnosti nemůžeme," konstatoval starosta Vojtěch Ryza.

Sesuv se poblíž Čertových skal rozjel po povodních v roce 1997.

Od té doby hrozilo, že dalším posunem poškodí vodovodní přivaděč a odřízne část Hornolidečska a Valašskokloboucka od pitné vody.