František Hlavica (1885 – 1952) vystudoval odbornou školu pro zpracování dřeva. Studoval pak na pražské Akademii výtvarných umění. Maloval i na frontě během 1. světové války. Po ní se usadil v Brně. V roce 1928 byl jmenován profesorem na VUT v Brně a o deset let později se stal děkanem fakulty architektury a pozemního stavitelství. Ilustroval knihy valašských spisovatelů a v roce 1931 postavil na hřebeni Javorníků chatu Kohútka.

Emil Hlavica (1887 – 1952) studoval na řezbářském oddělení VŠUP v Praze a na AVU. Věnoval se zejména sochařským pracím. Ale také medailérství, kresbě a grafické ilustraci. Je autorem pomníku Bedřicha Smetany, Leoše Janáčka a dalších děl.

Rudolf Havica (1897 – 1971) se vyučil řezbářem. Studoval i na VŠUP v Praze. Později se usadil v Brně. Je, mimo jiné, autorem Štefánikova pomníku v Záriečí a pomníku osvobození ve Vsetíně na náměstí Svobody.