Od 19. století dochází k postupnému rozvoji města zejména díky růstu průmyslové výroby, které věnujeme dnešní díl. Vsetín nabídl práci tisícům lidí, což vyvolalo potřebu růstu bytové výstavby a občanské vybavenosti.

Částečným řešením byla masivní výstavba panelových sídlišť v okrajových částech města, zahájená po roce 1960. Do roku 1990 se počet obyvatel města zdvojnásobil až na 31 tisíc lidí, pro které se město Vsetín stalo domovem.

Jiří Růžička, starosta města Vsetín, Jana Janovská, kronikářka města