Západní hranici se sousedními Hážovicemi tvoří potok Studený, další potok Měřístek, pramenící v Dílech, se vlévá do Hážovky u základní školy. Název obce Vigantice je odvozen od osobního jména Wiegand. První zmínka o obci pochází z roku 1411 z listiny Lacka z Kravař, kterou se vzdal práva odúmrtí ve prospěch této a jiných osad.

V roce 1927 začala přes Vigantice jezdit autobusová linka Rožnov – Horní Bečva. Později přibyla linka do Velkých Karlovic, po nějakou dobu i do Makova.
Obyvatelé Vigantic byli a jsou převážně římsko-katolického vyznání a jen nepatrná část se hlásila k jinému náboženství. Roku 1860 byla obcí nákladem 600 zl. postavena kaple, určená především k nedělním bohoslužbám. V r. 1889 byl vedle kaple vybudován hřbitov.

V roce 1942 byl na Okresním úřadě ve Valašském Meziříčí řádně zaregistrován "Sportovní klub Vigantice" – nyní FK Modrá Hvězda Vigantice.

Sbor dobrovolných hasičů Vigantice byl založen v roce 1900. Myslivecký spolek Rysová-Vigantice obhospodařuje honitbu o výměře 1 774 hektarů. Soukromá škola byla v obci zřízena počátkem 19. století, od roku 1835 zde byla veřejná škola.

V roce 1837 byla postavena jednotřídní budova školy pro Vigantice a Hážovice, v roce 1889 rozšířená přístavbou na dvojtřídní.

Autor: Hana Foltasová, místostarostka Vigantic (redakčně kráceno)