V seriálu zveřejňujeme archivní snímky z obcí Valašska (ale i z různých spolků, sportovních klubů, zájmových sdružení atd.) z let 1918 až 2000.

V dnešním díle se podíváme do Oznice.

 
Každý pátek se v našich novinách setkáte se starými fotografiemi a vzpomínkami obyčejných lidí. Seriál přinese zajímavé sondy do minulosti našeho státu.

Chcete-li do něj přispět i vy, ozvěte se. Vyzýváme zastupitele, spolky, zájmová sdružení, kluby a další organizace, aby poslali své snímky a pár řádků vzpomínek. Na první dožínky, stavbu kina v akci Z, frontu na toaletní papír, ale třeba také osvobození obce od okupantů či starou hasičskou stříkačku s pradědečky v přilbách s ozdobnými ratolestmi. 

Máte doma také zajímavé snímky z našeho regionu z těchto let? Pošlete nám je na redakce.valassky@denik.cz

Na pečeti obce Oznice pocházející z konce 18. st. je vyobrazena radlice, krojidlo, rostlinný ornament a nápis Peczet poct obcze Oznicze - pečeť poctivé obce Oznice. Právě pracovitost a poctivost charakterizuje těžký život rolníků na oznických kopcích.

V porovnání s okolními vesnicemi byla Oznice chudobnější a život tu kladl velmi tvrdé nároky. I. světová válka sociální postavení většiny obyvatel ještě ztížila, a když navíc zvon místní zvonice hlásil příchod bouřky nebo krupobití, Ozničané hned běželi ochránit svou nevelkou úrodu zemáků a zelí.

Ovšem ani ve zlých časech se nezapomínalo na kulturu a vzdělanost. Život po válce ulehčila výstavba silnice Bystřička - Oznice, výstavba nové budovy školy nebo založení divadelního spolku.

Dobu II. světové války charakterizuje aktivní partyzánský odboj, který nám dnes připomíná partyzánský bunkr a pomník padlých partyzánů. Po válce se vesnice rozrůstá, a to hlavně v 70. letech, kdy se mimo jiné postavil úřad, bytovka, sportovní hřiště, kanalizace, zastávky a později hospoda s kulturním sálem.

Co každopádně platilo a platí dodnes je pospolitost a pracovitost lidí, což také dokládá oznická lidová písnička, ve které se zpívá ….přindi k nám v pondělí, navařím ti zelí… přindi k nám na pátek, já budu měť svátek… přindi k nám v sobotu, začneme robotu. („Přindi k nám v pondělí“, zp. Ant. Skýpala, 56 l., z Oznice). Daniela Skýpalová, OÚ Oznice