Záměr, postavit v prostoru od bývalé léčebny dlouhodobě nemocných k hospicu Citadela zařízení se sto dvaceti lůžky pro seniory, lidi se zdravotním postižením a uživatele takzvaných odlehčovacích služeb, vychází z očekávaného demografického vývoje.

„Podle něj se počet obyvatel města starších šedesáti let zvýší z nynějších přibližně pěti tisíc na více než osm tisíc už v roce 2025,“ sdělil Beneš s tím, že množství klientů využívajících pobytovou péči vzroste ze dvou set padesáti na čtyři sta.

„Nechceme ghetto pro seniory, nýbrž přirozenou součást místní komunity,“ zdůraznila Zdislava Odstrčilová, ředitelka Charity a spoluautorka návrhu, který vzešel z komunitního plánování sociálních služeb za účasti odborné i občanské veřejnosti. Projekt počítá také s bezbariérovým bydlením pro lidi, kteří pobytové služby nepotřebují, ale budou ochotni si je zaplatit, s vývařovnou, restaurací, rehabilitací a ordinacemi odborných lékařů.

Zastupitelé zhlédli jedenáct variant možného prostorového uspořádání Seniorparku. Zahrnují úplné nebo částečné využití někdejší léčebny dlouhodobě nemocných i její demolici a stavbu nové budovy. Větší pozornost ovšem vyvolalo sdělení, že realizace ambiciózního záměru, jenž nemá ve Zlínském kraji obdobu, přijde na dvě stě padesát až tři sta padesát milionů korun.

„Až pětaosmdesát procent nákladů mohou pokrýt evropské dotace,“ upozornila ředitelka Charity a doporučila v přípravě investičního záměru neváhat. „Příslušné výzvy mají být vyhlášeny v polovině příštího roku,“ dodala. To se nelíbilo Bohdanu Mikuškovi z opoziční KDU-ČSL, jenž navrhoval předložené materiály doplnit a o projektu hlasovat po jejich podrobném prostudování.

Nejostřeji však proti předloženému záměru vystoupila Irena Brouwerová z koaliční ODS, která ho označila za megalomanský. Když neuspěla s návrhem hlasovat, zda se město má pouštět do stavby tak nákladného zařízení, oznámila, že má se Seniorparkem zásadní problémy, a vzdala se předsednictví svého stranického klubu.