Důchodce, kteří se na besedu nemohli dostat vlastními prostředky, přepravil zajištěný autobus. Odvoz zpět byl rovněž zajištěn. Besedu zahájil starosta obce pan Oldřich Surala a zúčastnilo se jí šedesát osm našich starších spoluobčanů.

Občerstvení bylo zajištěno a k tanci a poslechu hrál pan Ivan Žlebek ze Vsetína. Atmosféru přítomným zpříjemnily děti ze základní školy svým vystoupením.

Nejstarším přítomným mužem byl 85 letý pan Josef Hrbáček a ženou 81 letá paní Amálie Pončíková. Oba převzali z rukou pana starosty malou pozornost a podepsali se do obecní kroniky.

Ukončení besedy bylo v 19 hodin a přítomní důchodci vyjadřovali s akcí velkou spokojenost. Beseda se uskutečňuje každým rokem a střídají se restaurace Pod Černým a U Pokorných.