Zájemci se mimo jiné dozvědí co je to počítač a jak se s ním dorozumět. „Dále se naučí základům práce ve Windows XP, pracovat s textovým editorem Microsoft Word, pracovat s internetem a komunikovat pomocí něj, ochránit počítač proti škodlivým programům a také zacházet s mobilním telefonem a platební kartou,“ vyjmenovala náplň kurzu Pokorná. Podle jejích slov je o podobné semináře ze strany seniorů poměrně velký zájem. „Kapacita je vždy velmi rychle naplněna,“ potvrdila zástupkyně ředitelky.

Kurzy jsou financovány z Nadačního fondu Livie a Václava Klausových. Proběhnou vždy dopoledne od devíti do dvanácti hodin.