Město Vsetín tůně buduje s využitím evropské dotace z programu zaměřeného na zachování, ochranu, podporu a rozvoj přírodního a kulturního dědictví. Partnerem je slovenské město Púchov.

Práce na terénních úpravách v arboretu skončí v nejbližších dnech týdnech v závislosti na klimatických podmínkách. Soustava tří tůní a mokřadů bude poté odvádět povrchovou vodu ze svahu, na němž jsou vysázeny stovky dřevin, do dolní části arboreta. Tůně obklopí kamenné zídky, potůček mezi nimi bude místy vyložen plochými kameny. Přes vodu povedou tři přechody, v jejichž blízkosti budou umístěny solitéry větších kamenů.

Nový výukový včelín v arboretu ve vsetínské místní části Semetín.
V semetínském arboretu vyrostl nový včelín, v Meziříčí vyhlíží workoutové hřiště

Kromě samotných stavebních úprav je součástí projektu také pořízení cedulek k rostlinám a stromům, vytvoření společné doprovodné publikace o fauně a flóře nejen semetínského arboreta, ale i parku v partnerském městě Púchov, s výčtem zajímavých přírodních a živočišných druhů, jež v nich rostou či žijí.

Celý projekt nakonec na jaře završí setkání zástupců partnerských měst, které se uskuteční právě v Semetíně. Účastnit se jej mají především školáci. „Prostřednictvím tohoto setkání se všichni seznámí s přírodním dědictvím druhého národa, dojde k neformálnímu předávání zkušeností, poznání přírodních a kulturních krás partnerského města,“ řekl místostarosta Vsetína Pavel Bartoň. Podle něj se tím posílí zájem obou partnerských měst uskutečňovat společně další projekty. Děti navíc poznají nové kamarády.

Rozpočet na celý projekt je 1,53 milionu korun, dotace z evropských fondů má pokrýt zhruba polovinu nákladů. Spoluúčast města činí 15 procent, zbytek doplatí ze svých prostředků Městské lesy Vsetín, které arboretum provozují.