Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm je konzultačním střediskem pražské České zemědělské univerzity. Od roku 2012 ročně organizuje dva semestrální kurzy spadající pod Univerzitu třetího věku.

V letošním letním semestru se účastníci postupně seznámili s šesti nejvýznamnějšími představiteli italské barokní architektury a jejich díly.

Studia virtuální Univerzity 3. věku se může zúčastnit senior, který splňuje věk pro pobírání starobního důchodu nebo invalidní důchodce.

Léčba pomocí parafínových zábalů ve Vsetínské nemocnici.
Bezplatná vyšetření a řada novinek, valašské nemocnice zvou k návštěvě

„Univerzita je založená na využití nových komunikačních technologií a internetu. Má prvky distančního vzdělávání a e-learningu a je přizpůsobená cílové skupině – seniorům se zájmem o vzdělávání na vysokoškolské úrovni,“ přiblížil Pavel Zajíc, ředitel Městské knihovny v Rožnově pod Radhoštěm.

Senioři se musí účastnit přednášek, vypracovávají testy a mezi výukovými hodinami studují individuálně na internetu. „Na konci semestru musí zvládnout závěrečný test z probíraného tématu,“ doplnil Zajíc.

V rožnovské knihovně se uskutečnilo už 19 semestrů a v nynějším zimním semestru se studenti zaměřují na téma Arménie blízká i vzdálená. Vzdělávání nejen dětí, ale také dospělých, podporuje také rožnovská radnice.

„Hojná účast seniorů na všech kurzech Univerzity 3. věku je důkazem, že nikdy není pozdě začít se vzdělávat. Jsem rád, že jsou naši senioři aktivní, školy se účastní a je zřejmé, že si studium užívají,“ těší místostarostu města Tomáše Grosse.