Beseda byla součástí předmětu Komunikační výchova, který na Základní škole v Jablůnce vyučují. Miroslav Urubek žáky seznámil s obsahem Valašského deníku a jeho pondělní přílohy – týdeníku Naše Valašsko. Mimo jiné jim přiblížil cestu informace na pulty novinových stánků od jejího prvotního zjištění, přes zpracování redaktory do podoby článku v novinách až po konečný tisk. „Beseda se mi líbila. Určitě by bylo zajímavé být novinářem," podělil se po skončení hodiny o své dojmy dvanáctiletý školák Tomáš Kratochvíl.