Výše příspěvku je navržena jako součin částky 500 korun a počtu obyvatel kraje podle údajů Českého statistického úřadu k 1. lednu 2020.

V případě Zlínského kraje, který měl k tomuto datu 582 555 obyvatel, jde tedy o částku 291 milionů korun.

Příspěvek poskytne Ministerstvo financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa.