Přibližně tři pytle odpadků by ale mohly od každého z nich posloužit k dalšímu zpracování. Vedení radnice Karolinky proto plánuje v blízké době zřídit takzvaný sběrný dvůr, který zachytí valnou část vytříděného odpadu.

„Možnost zbavit se nepotřebných věcí, třeba staré lednice nebo televize dvakrát do roka je sice krásná věc, ale toto by bylo úplně ideální řešení. Zbytečných věcí je, jak se zdá, doma čím dál víc. Sběrný dvůr by proto nebyl vůbec od věci,“ připouští jeden z obyvatel Karolinky Jiří Malý.

Naděje obyvatel Karolinky sdílí také ředitel Městského bytového podniku Karolinka Otakar Šigut. „V našem areálu chystáme výstavbu sběrného dvora v celkové hodnotě šest milionů korun. Ostatně tento záměr odpovídá koncepci Zlínského kraje, podle které by každá obec nad dva tisíce obyvatel měla mít svůj sběrný dvůr,“ vyvsětlil ředitel.

Prvním sběrný dvůr na Horním V sáčku má být vybudován v Karolince během příštího roku. Odborný projekt na něj vypracoval Oldřich Fišer ze zlínského Enviprojektu. Ve dvoře mábýt devět kontejnerů, sklad nebezpečných odpadů a tři nádoby pro třídění starých ledniček nebo třeba dosloužilých televizí. Z velké části má být investice ve výši tří milionů korun hrazena z operačního programu Evropské unie.

„Podíl města by měl činit dvacet procent,“ uvedl místostarosta města Luděk Klíma. Radnice však chce zatím počkat s rozhodnutím o nákupu kontejnerů na komunální a tříděný odpad do doby, kdy provozovatel nově budovaného centra na třídění a likvidaci odpadů ve Vsetíně–Bobrkách stanoví provozní podmínky.

Výstavba tohoto centra je dotována z prostředků Evropské unie a má zaručovat co nejefektivnější sběr, dotřídění a druhotné zpracování odpadů z celého Valašska.