Celé dny teď s kolegou Jaroslavem Kalhousem tráví v terénu, aby kriticky ohrožené a navzdory jejich názvu fialově kvetoucí šafrány bělokvěté ochraňovali.

„Terénním autem přejíždíme mezi jednotlivými místy a kontrolujeme, jak se lidé chovají. Devadesát procent z nich je v pohodě, zbytek je třeba buď poučit, anebo ničí přírodu záměrně,“ popisuje strážce své zkušenosti.

Jejich revír zahrnuje šest lokalit v Lačnově a Pozděchově na Vsetínsku a ve Valašských Kloboukách na Zlínsku.

„Než je všechny obhlédneme, najedeme pětapadesát kilometrů,“ vypráví Navrátil a přidává výzvu všem, kteří by se sem za pomíjivou krásou kvetoucích šafránů chtěli o svátcích vypravit.

„Přijďte, podívejte se, ale buďte opatrní, abyste šafránům neublížili!“

O záchranu šafránů bělokvětých už desítky let usilují ochránci přírody z Valašského Meziříčí, kteří svému cíli věnovali samostatný projekt.

Loni místa s kvetoucími rostlinami zakreslili do map, určili jejich přibližný počet a zjistili majitele pozemků, na nichž se šafrány vyskytují. Tento týden se sem vrátili, aby zjistili, jak na tom jejich chráněnci jsou.

„Je jich více než před rokem. Napomohly tomu loňské bohaté dešťové srážky a letošní sněhová nadílka,“ tvrdí ekolog Milan Orálek. Přístup vlastníků pozemků už tak jednoznačně nehodnotí.

„Zvlášťě obyvatelé Lačnova o šafrány na svých loukách a zahradách pečují ukázkově. Zato ve volné krajině se majitelé pozemků dopouštějí nežádoucích zásahů, když nechávají stanoviště šafránů zarůst nebo spásat dobytkem,“ konstatuje Orálek.

Zatím neúspěšná je dlouhodobá snaha ochránců přírody o vyhlášení bývalé osady Vařákovy paseky v Lačnově, kterou nacisté na konci druhé světové války vypálili a její obyvatele popravili, za přírodní památku.

„Z celé osady zbyl jenom šafrán. Vidíme v tom silnou symboliku,“ vysvětluje Orálek, jenž k prohlídce šafránových luk pozval také náměstkyni hejtmana Zlínského kraje.

„Když slyším o překážkách, které ochráncům přírody stojí v cestě, uvědomuji si, jak je jejich práce obdivuhodná,“ říká uznale Hana Ančincová, jež chce vyhlášení přírodní památky na Vařákových pasekách napomoci.

„Kraj by se měl ujmout iniciativy, převzít odpovědnost a zasáhnout, aby zdejší příroda a území získaly významnější ochranu. Tohle místo si ji zaslouží,“ je přesvědčena náměstkyně hejtmana.