„Běžím od polských hranic a kvůli dalším závazkům skončím v neděli v Moravské Třebové,“ vypráví student Vysoké školy báňské – Technické univerzity.

V nošení hořící mírové pochodně se střídá s kamarády ze Slovenska, Polska, Ruska, Ukrajiny, Lotyšska, Finska i Mongolska.

„Je to pro mě velká čest i příležitost poznat ostatní běžce a jejich země,“ dodává.

V pátek se skupina, tvořící středoevropskou větev nejdelšího štafetového běhu, zastavila ve Valašském Meziřičí. Na hřišti Základní školy Křižná její členové prožili pár desítek minut s místními školáky.

Zazpívali svou hymnu, dali jim do rukou pochodně a nechali je vyslovit v duchu přání – myslet při tom měli nikoli na sebe, ale na druhé.

Vzápětí všichni vyrazili na atletický ovál, lemovaný bannery s názvy všech světadílů. Za necelou minutu tak s mírovým poselstvím oběhli celý svět.

Jakub Mikel byl mezi vybranými šťastlivci, kteří směli vyprovodit běžce na další cestu do sousední Poličné a dále do Zlína. „Docela jsem se těšil. Rád běhám a sportuji,“ prozradil šesťák ze Základní školy Žerotínova.