Ostatní zastupitelé návrh smetli ze stolu. Pro hlasovali pouze zastupitelé za KOV a Iveta Táborská (ODS).

Podle lídra KOV Michala Berga hýbe téma spalovny a odpadů městem, vedení se o něm přesto na zastupitelstvu vůbec nechce bavit. „Pro mě je to jasný signál, že se záměrem spalovny není něco v pořádku. Jinak by se přece nikdo otevřené diskuse nebál,“ prohlásil.

KOV uvádí, že vedení města odmítlo už v listopadu zařadit na program zastupitelstva bod týkající se procesu hodnocení vlivu spalovny na životní prostředí (tak zvaný velký proces EIA).

Situace se opakovala v pondělí 11. února, kdy chtěli zástupci KOV otevřít téma zpracování odpadů. „Požadovali jsme, aby město nechalo vypracovat analýzu, jaké alternativy ke spalovně existují,“ uvedl Michal Berg. Vedení města podle něj neumožnilo o tomto bodu diskutovat tím, že jej odmítlo vůbec zařadit na program jednání.

Místostarosta Vsetína Pavel Bartoň nevidí důvod, proč by o návrhu mělo zastupitelstvo debatovat.

„Body navrhované Koalicí pro otevřený Vsetín jsou věci, na kterých město už několik let normálně pracuje. Navíc šlo o nestandardní postup. Podobné návrhy by měly jít přes komise, které jsou poradním orgánem rady,“ vysvětlil místostarosta Pavel Bartoň, který má na starosti životní prostředí.

Poukázal na to, že zastupitelé by museli projednávat odborné věci, kterým někteří do detailů ani nerozumí. „Navíc existuje plán odpadového hospodářství. Mnoho bodů, které byly obsahem návrhu KOV, tuto záležitost řeší,“ podotkl Pavel Bartoň.

Zařazení bodů bez předchozího projednání poradními orgány, například komisí životního prostředí, se nelíbilo ani místostarostovi Tomáši Pifkovi (STAN). „Nezamlouvají se nám materiály, které nahodile a populisticky řeší nastalou situaci. Ke všemu je třeba širší diskuse a není třeba to řešit na zastupitelstvu. Na to máme dost jiných platforem,“ vysvětlil.

„Odpovědi na otázky, které Koalice pro otevřený Vsetín vznáší, najdou v běžných dokumentech, které jsou na stránkách města,“ poradil Tomáš Pifka.

Iveta Táborská byla jediná zastupitelka, která stejně jako KOV nehlasovala o vyřazení bodů z projednávání. Pochybovala nad procesním postupem.

TÁBORSKÁ PODPOŘILA KOV JEN Z PRINCIPU

„Bývá zvykem, že když jsme měli možnost se s dodatky předem seznámit, tak se hlasovalo o programu včetně dodatků. Tentokrát nechal pan starosta hlasovat o návrzích zvlášť, jestli vůbec budou do programu zařazené. A většina byla proti,“ uvedla.

„To vůbec není fér. Argumenty města už jsme předjímali. Měli jsme hlasovat jen o to, zda bod bude, nebo nebude zařazený. Teprve pak jsme ho měli řešit a diskutovat o něm ať už s výsledkem bereme na vědomí, nebo nesouhlasíme nebo cokoli jiného. A ne že ho nezařadím proto, že se obávám, že něco. Pro mě je to z tohoto pohledu kalkul,“ dodala Táborská.

Starosta Vsetína Jiří Růžička má za to, že zastupitelé odhlasovali program a demokraticky se hlasovalo o zařazení bodů, které navrhovala KOV. „To zastupitelstvo neschválilo. Byla možnost každý bod představit, obhájit, proč ho chtějí zařadit. Zastupitelé za Koalici pro otevřený Vsetín tak neučinili. Vedli debatu poté. Zastupitelstvo rozhodlo větší většinou než pouze koaliční, že dodatky nezařadí,“ uzavřel Jiří Růžička.