Vojáci kromě jiného pomohou sestrám při práci s covid-pozitivními pacienty s těžkým průběhem onemocnění vyžadujícím napojení na umělou plicní ventilaci či vysokofrekvenční podávání kyslíku.

„Všech pět vojáků vypomáhá na Multidisciplinární jednotce intenzivní péče, kde máme hospitalizované právě pacienty s těžkým průběhem onemocnění Covid-19. Pomáhají hlavně s ošetřovatelskou péči a polohováním pacientů,“ potvrzuje hlavní sestra Jana Pelikánová.

Vojáci absolvovali zdravotnický kurz CLS (Combat Life Saver), který je rozšířeným kurzem první pomoci pro vybrané vojáky vysílané například do zahraničních misí. Pod vedením zdravotníků pomohou s hygienou a stravováním pacientů, při dezinfekci prostor a ploch, transportu na vyšetření, polohováním a otáčením pacientů a podobně.

„Je dobře, že máme na odděleních muže, kteří uleví fyzické práci našim sestřičkám. Pro personál je to zajisté vítaná vzpruha a pomoc, neboť péče o zaintubovaného covid pozitivního pacienta je fyzicky nesmírně náročná,“ říká Jana Pelikánová, jejíž oddělení se v jednu chvíli staralo o jedenáct pacientů na umělé plicní ventilaci či vyžadujících náročnou intenzívní péči.

„Pomoc vojáků a také kolegů od hasičů je velmi vítaná a sestrami oceňovaná,“ dodává hlavní sestra.

Podle předsedy představenstva Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí Milana Leckéšiho musí toto zdravotnické zařízení zajistit péči nejen o pacienty covid-pozitivní a pacienty s podezřením na toto onemocnění.

„Poskytujeme i péči akutní pro spádovou oblast osmdesáti tisíc obyvatel,“ upozorňuje Leckéši.

V současné době je v nemocnici hospitalizováno dvaačtyřicet pacientů s koronavirem, přičemž devět z nich leží s těžkým průběhem na jednotce intenzivní péče.

„I nadále však probíhá operativa pacientů s akutními potížemi či úrazy, chceme také postupně obnovit operativu plánovanou,” vysvětluje předseda představenstva.

Náročnou situaci se daří zvládat zejména díky nasazení všech zaměstnanců i dobrovolníků z řad studentů, mediků a nově i pětici vojáku. To i přesto, že se onemocnění nevyhýbá ani zaměstnancům, což značně oslabuje personální kapacity.

„Měli jsme a máme desítky zdravotníků z naší nemocnice, kteří sami onemocněli, někteří byli i hospitalizováni,“ připomíná Leckéši.

Mnozí zdravotníci se podle něj již do práce vrátili, a to i tehdy, když sice měli negativní výsledek stěru, ale zcela fit ještě nebyli.

„Potřebovali jsme je, tak přišli. A nejen za tento přístup, ale také za pracovní úsilí, empatii a schopnost upozadit sebe a své rodiny jim patří hluboký obdiv a velké poděkování,” zdůrazňuje Milan Leckéši.