Důvodem je uplatnění absolventů na trhu práce a podobnost ruštiny z češtinou. Na tom se shodují pedagogové i zaměstnavatelé. Ruský jazyk se dnes mezi studenty dostává v oblibě dokonce na druhou pozici hned za angličtinou.

S nástupem další generace mladých lidí se ruština opět vrací do popředí zájmu. Důvodem je mimo jiné fakt, že českým zaměstnancům se znovu otevírají východní trhy.

„Máme poptávku po rusky hovořících řidičích v mezinárodní dopravě do Rumunska, Moldavska nebo Bulharska. Rusky se tam pohodlně domluví,“ uvedla pracovnice Dagmar Daňková, která má na starost volná místa na Úřadu práce ve Vsetíně.

Dobrý obchodník rusky umí

Rusky hovořící zaměstnance vyžadují také v Gumárnách Zubří. Podle referentky pro personální práci firmy Lenky Třeštíkové je to nezbytnost hlavně u obchodníků. „Posíláme je často přímo do Ruska. Tam jazyk umět musejí. Starší většinou rusky hovoří a mladší ročníky se ji doučí,“ řekla.

Ještě před deseti lety se ruštináři nemohli uplatnit, teď se k výuce vracejí. Ruština se totiž stává exotickým jazykem. „Po převratu se o ni nikdo nezajímal. Dnes máme sto osmdesát studentů ruštiny z celkových sedmi set padesáti,“ prozradil ředitel vsetínského Masarykova gymnázia Dalibor Sedláček. Před šesti lety obnovila škola výuku a zájem mezi studenty prý neustále roste. Ruština je totiž pro ně daleko jednodušší než výuka germánských nebo románských jazyků. „Za ty roky nám z ní úspěšně maturovaly stovky studentů,“ dodal ředitel.

Postupně se tak mateřština našich někdejších okupantů dostává na stejnou úroveň obliby jako španělština nebo francouzština.

Zájem o ruštinu stoupá také na gymnáziu v Rožnově.„Uva­žujeme o otevření celé třídy. Tento rok máme již osm studentů. Pár let nazpět to byl jen jeden,“ řekla ředitelka rožnovského gymnázia Alena Gallová. Naopak méně studentů hlásí Střední škola Kostka ve Vsetíně. Ledy se prolomily až před pár lety. „Mezi hlavní povinné jazyky u nás patří němčina a angličtina. Nicméně ruština je libozvučná a atraktivní. Překážkou je pro studenty nutnost zvládnout azbuku,“ prozradil jeden z nejzásadnějších problémů rozšíření obliby jazyka mezi studenty zástupce ředitele Karel Sívek.