Další ochranná pásma jsou kolem rychlostní komunikace R 49 od Fryštáku po státní hranici. Řešení je zatím v nedohlednu, chybí peníze.

Vytyčené koridory tratě i silnice mají kolem sebe ochranná pásma, která dosahují několika set metrů z každé strany. Platí v nich stavební zákaz. Například vesnice Pozděchov leží v ochranném pásmu téměř celá. Kdyby chtěli obyvatelé postavit nový dům, nemohou. Vhodné lokality v okrajových částech obec nemá. Uzávěra kolem přivaděče k rychlostní komunikaci R 49 se navíc v obci za poslední roky rozšířila z 500 metrů na kilometr. „Společně s dvousetmetrovým ochranným pásmem železnice nám zbyl uprostřed obce trojúhelník, kde můžeme stavět,“ popsala tíživou situaci starostka obce Vlasta Sláčíková. Za důsledek to podle ní má zastavení jakéhokoliv rozvoje obce. „Mladí nám navíc odcházejí pryč,“ dodala.

Vzhledem k tomu, že kraj dosud neví, kterou projektovou variantu v případě výstavby železnice schválí, zrušení uzávěr je odloženo „na neurčito“. Pozděchov se proti tomu brání, ale zatím bezvýsledně. „Na krajský úřad jsme zaslali před pár měsíci podnět, že železnice není v dopravní politice České republiky, ať se dá alespoň do souladu. Nedostali jsme dodnes odpověď, řekla se smutkem v hlase Sláčíková.

Starostům na stavbě železniční trati vadí nejistota, zda se stavba vůbec uskuteční. „Železniční propojení odmítáme. Krajští úředníci vytyčili ochranné koridory bez nás. Kvůli uzávěře nemohla u nás svůj provoz otevřít firma z Německa,“ uvedl svůj jasný postoj starosta Valašské Polanky Josef Daněk.

Naději zastupitelům a obyvatelům Valašska příliš nedávají ani krajští zastupitelé. „Záměr postavit trať není v současné době hlavní prioritou kraje v oblasti železniční dopravy. Tou je jednoznačně elektrifikace a modernizace železniční trati Otrokovice – Zlín – Vizovice a dálnice,“ řekl jednoznačně mluvčí kraje Milan Plesar.

Koridor trati je stanoven v Zásadách územního rozvoje (ZÚR) kraje, které se každé dva roky aktualizují. „Proto chceme předložit na zářijovém zasedání zastupitelstva kraje ke schválení aktualizaci. Nyní jsme ve fázi sběru připomínek, podnětů a nápadů od jednotlivých obcí, které mohou být zohledněny. Všichni tedy mají možnost předložit své připomínky a argumenty,“ upozornil Plesar na současný stav s tím, že každý starosta nebo kdokoliv z lidí může do té doby uplatnit své námitky.

Dodal, že není pravda, že by železniční trasa neexistovala v Politice územního rozvoje České republiky. „Není zde slovně přímo uvedena trasa Vizovice – Valašská Polanka, ale je zde zaznačen nadřazený koridor, do kterého spadá,“ řekl Plesar.

Smyslem propojení podle něj je, aby bylo možné využívat takovou dopravu na uzavřených okruzích železnic, které nekončí v určitém městě nebo obci. Ve Zlínském kraji by se tak vytvořil okruh mezi Hulínem, Valašským Meziříčím, Valašskou Polankou, Vizovicemi, Otrokovicemi a Hulínem.

V případě rychlostní komunikace R 49 panují na rozdíl od železnice smířlivější názory. Starostové si totiž dobře uvědomují důležitost hlavní silniční tepny, která má za cíl v budoucnu odlehčit narůstající dopravě. „Je to důležitá cesta, pro kraj jistě významná. Chceme, aby se stále řešila. Od Vsetína je k nám jediný příjezd, to není do budoucna únosné. Počítáme, že se tranzitní doprava zvýší,“ myslí si starosta Horní Lidče Josef Tkadlec.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) je v patové situaci, chybí mu totiž na R49 peníze. „Máme pro silnici v současnosti zpracovánu technickou studii a probíhá doplnění dokumentace o posuzování vlivů na životní prostředí. Nedokáži ale s ohledem na nejistotu v přidělování peněz odhadnout postup dalších prací,“ uvedla Nina Ledvinová z oddělení komunikace ŘSD.