Rozsáhlé opravy zahrnovaly zateplení školy, novou fasádu a také výměnu téměř tisícovky oken. Celkové náklady se vyšplhaly na šestačtyřicet milionů korun.

Rekonstrukce začala prvního září loňského roku a skončila přesně po dvanácti měsících. „Díky projektu Opatření úspor energie se podařilo zateplit obvodové stěny budov školy, vyměnit výplně a zateplit střešní konstrukci u hlavní budovy, sportovní haly a spojovacího koridoru, budovy praktického vyučování a teoretického vyučování,“ vyjmenoval mluvčí rožnovské radnice Tomáš Gross.
Regulace systému vytápění byla podle ředitele školy Miroslava Trefila dlouhodobým problémem. „V podstatě nebylo možné vytopit všechny budovy, vchod do školy, chodby. Už loňská zima ukázala, že po zateplení budov a výměně oken je efekt úspory tepla jednoznačný,“ neskrýval spokojenost ředitel Trefil.

Díky provedeným úpravám se sníží emise CO2 přibližně o 252 tun za rok. Úspora energie představuje více než čtyři a půl tisíce gigajoulů ročně.

Nákladnou rekonstrukci školy financovala Evropská unie, konkrétně Fond soudržnosti a také Státní fond životního prostředí. Z celkových přibližně 46 milionů korun nákladů činil příspěvek EU necelých 22 milionů. Asi dva a půl milionu zaplatila sama škola. „Zlínský kraj pak ze svého rozpočtu dofinancoval potřebných třiadvacet milionů korun, za což našemu zřizovateli patří poděkování,“ doplnil Trefil.

Ředitel už má naplánované další stavební práce. „Nestihli jsme výměnu oken a rekonstrukci balkónů na Domově mládeže v Zemědělské ulici. Rádi bychom měli obojí hotové ještě do konce letošního kalendářního roku,“ uzavřel ředitel Trefil.